Medewerkers kunnen bij arbeidsongeschiktheid enorm in inkomen terugvallen

Werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, kunnen te maken krijgen met een flinke inkomensdaling. WGA/WIA-verzekeringen bieden uw medewerkers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

De WIA bestaat uit twee regelingen:

Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)

De IVA geldt voor werknemers die duurzaam voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn. Mensen die onder deze regeling vallen krijgen een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon tot maximaal de loongrens sociale verzekeringen (2014 = € 51.417,–). De uitkeringen loopt tot aan het 65ste jaar. De uitkering blijft over de gehele periode 75%.

Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA geldt voor werknemers die  gedeeltelijk (35%-80%) of niet duurzaam geheel arbeidsongeschikt zijn. De medewerker ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering (tot maximaal de loongrens sociale verzekeringen). Daarna krijgt de medewerker een WGA-loonaanvulling of een WGA-vervolguitkering, afhankelijk van hoeveel de (arbeidsongeschikte) medewerker zou kunnen verdienen en hoeveel deze daadwerkelijk verdient.

WGA-hiaatverzekering

Een WGA-hiaatverzekering dekt het verschil tussen de loongerelateerde uitkering die de medewerker in eerste instantie krijgt en de vervolguitkering. Een WGA-hiaatverzekering vult het inkomen in het algemeen aan tot 70% van het laatst verdiende loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het loon is gemaximaliseerd op de loongrens sociale verzekeringen.

WGA-aanvullingsverzekering

Een WGA-aanvullingsverzekering vult onder voorwaarden het inkomen aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende (gemaximaliseerde) loon. De aanvullende uitkering is bij een  WGA-aanvullingsverzekering niet afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De uitkering is meestal hoger dan bij een WGA-hiaatverzekering.

WIA-excedentverzekering

Een WIA-exedentverzekering is bedoeld om bij arbeidsongeschiktheid het inkomensverlies boven de loongrens sociale verzekeringen op te vangen. De WGA, IVA en WGA-verzekeringen zijn immers allemaal gemaximaliseerd op de loongrens sociale verzekeringen. Een WIA-exedentverzekering vult het inkomen aan tot bijvoorbeeld 70% of 80% van het salaris boven de loongrens.

Goed werkgeverschap

Loyale en gemotiveerde medewerkers zijn uw belangrijkste bedrijfskapitaal. Logisch dus, dat u er alles aan doet om hen tevreden en gezond te houden. Waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden helpen daarbij. Goede WGA/WIA-verzekeringen zijn zo’n arbeidsvoorwaarde.

Vraag advies!

De Hoge Dijk is specialist op het gebied van pensioenen, inkomens- en bedrijfsverzekeringen. De Hoge Dijk is onafhankelijk, zonder verplichtingen richting banken of verzekeraars. U krijgt dus het voor u beste advies en niet het advies waar wij het meeste aan verdienen. Mr. Kees Vermeer, fiscaal jurist en gediplomeerd pensioenadviseur, helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes. De Hoge Dijk is lid van de vereniging van Pensioen en Inkomensadviseurs. Al meer dan 150 bedrijven in Nijkerk en omstreken vertrouwen op De Hoge Dijk.

Meer weten? Neem dan contact op.