Een ondernemer bouwt gedurende zijn actieve periode niet zelden te weinig oudedagsvoorzieningen op. Voor pensioenopbouw in eigenlijke zin komt de ondernemer meestal niet in aanmerking. Pensioen vloeit over het algemeen immers voort uit dienstverband en dat heeft de ondernemer nu eenmaal niet. Daardoor zijn de meeste zelfstandige ondernemers voor de opbouw van een adequate […]